روز سی و چهارم

 

Image hosting by IMGBoot.com

 

عسلی من ، وقتی که دیگه شیر نمی خوای و به هیچ صراطی مستقیم نیستی این شکلی می شی . دهنتو سفت می بندی و برای من پشت چشم نازک می کنی .

/ 1 نظر / 30 بازدید
رها

آها! پس اون توصیفی که بالاتر گفتی، یعنی این شکلی! [ماچ]