روز هشتاد و سوم

گردوی من ، خیلی به من وابسته شدی . شبا که کنار من می خوابی . روزا هم که نمی تونم ازت جدا بشم . هر جا هم که بریم چشمت فقط به منه . حتی دیروز که مامان جون بغلت کرد غریبی کردی و نزدیک بود گریه کنی .

 

امروز اولین تلاشهات برای خوردن دستت نتیجه داد .

 

Image hosting by IMGBoot.com

/ 2 نظر / 26 بازدید
ماری

ای جانم. من عاشق دست خوردنشونم. خوبه که عکس گرفتی من هنوز نتونستم موفق شم ازش عکس بگیرم. راستی این ها چرا همشون شکل هم اند؟؟

رها

آخی! نازیییییییییییی [پلک]