روز شصت و نهم

عزیزم چند روزه که با نگاهت منو دنبال می کنی . انگار دیگه می دونی که من مامانتم . وقتی باهات بازی می کنم می خندی . البته یه  خنده شیطنت آمیزی هم داری و مال زمانیه که داری خراب کاری می کنی . وقتی دایپرتو باز می کنم ، از خوشحالی جیغ می زنی . من عاشق صدای نُچ نُچی هستم که جدیدا موقعی که گرسنه هستی ، در میاری .

داریم یاد می گیریم چطوری با هم ارتباط برقرار کنیم .

 خدایا شکرت .

/ 1 نظر / 26 بازدید
رها

اوه! مامان و پسر با هم خوش می گذرونند ... [بغل]